GlaxoSmithKline Polska
Powiększ czcionkę Zmień kontrast

Błąd wtyczki Adobe Flash

Pobierz wtyczkę:

Pobierz wtyczkę

LinkedIn

Treść aktualności

Firma GlaxoSmithKline podpisała zapowiadane wcześniej porozumienie w sprawie zakończenia licznych postępowań prowadzonych przez rząd i poszczególne stany w USA

Firma GlaxoSmithKline podpisała zapowiadane wcześniej porozumienie w sprawie zakończenia licznych postępowań prowadzonych przez rząd i poszczególne stany w USA
  • Porozumienie zapowiadane w listopadzie 2011 r. podpisane na kwotę 3 mld USD, co zostało uwzględnione w istniejących rezerwach kosztów prawnych.
  • Fundamentalne zmiany w amerykańskich procedurach dotyczących zapewnienia zgodności działań firmy z przepisami prawa, w tym aktywności sprzedażowych i marketingowych, jakie zostały wprowadzone w ostatnich latach

Firma GlaxoSmithKline plc (GSK) ogłosiła w dniu 2 czerwca 2012 podpisanie porozumienia z rządem USA, poszczególnymi stanami i Dystryktem Kolumbii w sprawie zakończenia najważniejszych dochodzeń federalnych dotyczących działalności firmy. Ostateczna ugoda jest efektem negocjacji, które w listopadzie 2011 r. doprowadziły do zawarcia porozumienia co do jego zasad. Zgodnie z ustaleniami, GSK zapłaci łączną sumę 3 miliardów USD, która zostanie pokryta z istniejących rezerw finansowych.

Porozumienie rozwiązuje sprawy związane z odpowiedzialnością cywilną i karną dotyczącą: dochodzenia rozpoczętego przez Biuro Prokuratora Generalnego stanu Kolorado w roku 2004, przejętego później przez Biuro Prokuratora Generalnego stanu Massachusetts, dotyczącego praktyk GSK w zakresie sprzedaży i marketingu dziewięciu produktów; dochodzenia Departamentu Sprawiedliwości USA dotyczącego możliwego nieprawidłowego wykorzystania zasady wyjątku od stosowania ceny nominalnej w ramach programu Medicaid Rebate Program; oraz dochodzenia prowadzonego przez Departament Sprawiedliwości dotyczącego zgłoszeń rejestracyjnych i marketingu produktu Avandia.

W ramach ugody, GSK zawarło porozumienie dotyczące uczciwości korporacyjnej (corporate integrity agrement - CIA) z Biurem Inspektora Generalnego (Office of Inspector General; OIG) Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej USA. Porozumienie CIA obejmie również częściowo praktyki produkcyjne GSK, związane z zawartą w roku 2010 ugodą dotyczącą wydarzeń, które miały miejsce na początku obecnego wieku w dawnym zakładzie wytwórczym GSK w miejscowości Cidra w Portoryko. W obu tych obszarach, CIA będzie skonstruowane na bazie istniejących kompleksowych programów zapewniania zgodności z przepisami prawa w GSK.

Sir Andrew Witty, CEO GlaxoSmithKline, tak skomentował zawarcie ugody: „Dzisiejszy dzień przynosi rozwiązanie spraw trudnych dla GSK, które od wielu lat kładą się cieniem na reputacji firmy. Choć wiążą się one z inną erą w historii GSK, nie można ich ignorować i nie zamierzamy tego robić. W imieniu GSK chciałbym wyrazić nasz żal i podkreślić, że wyciągnęliśmy wnioski z popełnionych błędów”.

„Staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, aby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom wszystkich, z którymi i dla których pracujemy. Odkąd zostałem dyrektorem generalnym GSK na świecie naszym priorytetem stało się wdrażanie kultury organizacyjnej, która na pierwszym miejscu umieszcza pacjentów oraz która stawia na przejrzystość działań, szacunek dla ludzi w naszej organizacji i poza nią, oraz uczciwość we wszystkim, co robimy.”

„W USA podjęliśmy działania na wszystkich poziomach firmy. W znacznym stopniu zmieniliśmy nasze procedury dotyczące zapewniania zgodności naszych działań z przepisami prawa, w tym aktywności sprzedażowych i marketingowych. Jeśli było to konieczne, rozstaliśmy się z pracownikami prowadzącymi niewłaściwe działania. W ciągu ostatnich dwóch lat zmieniliśmy system wynagradzania przedstawicieli naukowych oraz usprawniliśmy narzędzia umożliwiające redukowanie pensji pracowników wyższego szczebla”.

„Mamy do odegrania ważną rolę polegającą na zapewnianiu pacjentom innowacyjnych leków i rozumiemy, jak ważne jest, aby nasze produkty były poprawnie promowane wśród pracowników służby zdrowia oraz aby nasza firma przestrzegała standardów, których rząd USA ma pełne prawo wymagać.”

W ramach ugody, GSK przyzna się do wykroczeń przeciwko przepisom Federalnej Ustawy o Żywności, Lekach i Kosmetykach, związanych z pewnymi aspektami marketingu produktu Paxil we wskazaniu dla pacjentów pediatrycznych oraz produktu Wellbutrin w niektórych wskazaniach, a także do nieuwzględnienia informacji o rozpoczęciu lub statusie niektórych badań nad produktem Avandia w okresowych i rocznych raportach składanych do FDA.

Ugoda cywilna zawarta z rządem nie stanowi potwierdzenia jakiejkolwiek odpowiedzialności lub bezprawnych działań związanych ze sprzedażą i marketingiem produktów Lamictal, Zofran, Imitrex, Lotronex, Flovent, Valtrex, Avandia lub Advair ani z praktykami dotyczącymi ustalania ich ceny nominalnej.

W ciągu ostatnich kilku lat GSK wprowadziło fundamentalne zmiany w swoich procedurach zapewniania zgodności z przepisami prawa, w tym aktywnościach marketingowych i sprzedażowych w USA. Firma przyjęła nowe polityki, a inne poprawiła, do tego wdrożyła środki mające na celu wzmocnienie programów szkoleniowych i zapewniających zgodność z przepisami prawa, również poprzez zatrudnienie dodatkowych pracowników ds. zgodności z przepisami prawa. Od stycznia 2011 r. w firmie obowiązuje nowy system wynagradzania dla przedstawicieli naukowych GSK mających bezpośredni kontakt z pracownikami służby zdrowia. W nowym systemie podstawą przyznawania nagród nie są już indywidualne cele sprzedażowe, ale jakość serwisu świadczonego na rzecz lekarzy, którego celem jest poprawa jakości opieki zdrowotnej.

Te zmiany gwarantują, że programy i działania firmy są dobrze kontrolowane i powiązane ze zmieniającymi się oczekiwaniami interesariuszy. Najważniejsze jest to, że zmiany są zgodne z podstawowymi wartościami firmy, co zapewnia przejrzystość jej działań i współpracy, a także są oparte na uczciwości i szacunku oraz służą najlepszym interesom pacjentów. Polityki firmy w zakresie amerykańskich praktyk handlowych obecnie spełniają lub przekraczają wymagania Kodeksu PhRMA opisującego interakcje z pracownikami służby zdrowia.

Realizacja warunków ugody oznacza, że tą sprawę można będzie rozwiązać w ramach istniejących środków przed opodatkowaniem. Koszty po opodatkowaniu będą około 150 mln USD niższe niż podane. Z tego względu kwota zostanie włączona do pozaoperacyjnych obciążeń podatkowych za drugi kwartał roku 2012.

Ze względu na zmieniające się środowisko prawne, GSK planuje jednak skorzystanie z ulgi podatkowej wynikającej z potrącenia związanej ze sprawą dodatkowej kwoty wynoszącej przed opodatkowaniem około 180 mln USD (150 mln USD po opodatkowaniu). Zostanie to wpisane jako obciążenie pozaoperacyjne do kosztów ogólnych, sprzedaży i administracji w drugim kwartale roku 2012.

Oczekuje się, że wpływ netto tych działań na całkowite dochody będzie neutralny. Ogólne przepisy prawne dotyczące wszystkich spraw Grupy zostaną sprawdzone w ramach standardowego firmowego procesu zamykającego kwartał.

GlaxoSmithKline – jedna z wiodących firm branży farmaceutycznej i opieki zdrowotnej na świecie, która prowadzi badania mające na celu poprawę jakości życia ludzkiego, pozwalając ludziom robić więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej. Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie www.gsk.com.

Zastrzeżenie prawne GlaxoSmithKline dotyczące oświadczeń wybiegających w przyszłość
Zgodnie z warunkami wiarygodności zawartymi w amerykańskiej ustawie o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act) z roku 1995, GSK przestrzega inwestorów, że wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości oraz prognozy firmy GSK, w tym zawarte w treści niniejszego komunikatu, są obarczone ryzykiem oraz niepewnością, przez co faktyczne wyniki mogą znacząco odbiegać od przewidywanych. Czynniki, które mogą wywierać wpływ na działalność firmy GSK, są opisane w części „Czynniki ryzyka” sekcji „Przegląd działalności finansowej i ryzyka” Raportu Rocznego Spółki za rok 2011, która stanowi załącznik 15.2 do Raportu Rocznego Spółki w Formularzu 20-F na rok 2011.

Dodatkowych informacji udziela:
Justyna Czarnoba
Menedżer Komunikacji Korporacyjnej
i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa
tel.: (+48 22) 576 93 69; kom.: (+48) 504 110 170
e-mail: justyna.m.czarnoba@gsk.com

« Powrót do poprzedniej strony

PL/PR/0010/14

Logowanie dla lekarzy Zgłoś działanie niepożądane

O GSK

Błąd wtyczki Adobe Flash

Pobierz wtyczkę:

Pobierz wtyczkę