GlaxoSmithKline Polska
Powiększ czcionkę Zmień kontrast

Błąd wtyczki Adobe Flash

Pobierz wtyczkę:

Pobierz wtyczkę

LinkedIn

Treść aktualności

Chorzy na osteoporozę mogą liczyć na nowoczesne leczenie. Lek biologiczny Prolia® trafił na listy refundacyjne.

Od 1 maja 2012 roku wykaz leków refundowanych i wyrobów medycznych został rozszerzony o nowe produkty. Wśród nich znalazł się lek Prolia® (substancja czynna denosumab) – najbardziej innowacyjny lek stosowany w leczeniu osteoporozy. To dobra informacja dla pacjentów, którzy zyskują nową broń w walce z osteoporozą.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osteoporoza jest drugim najważniejszym problemem medycznym, ustępującym tylko chorobom układu krążenia. Według badań klinicznych, 50-letnia kobieta ma podobne ryzyko śmierci z powodu powikłań po złamaniu biodra, jak z powodu raka piersi . Zmniejszanie w przebiegu osteoporozy masy kostnej prowadzi do osłabienia kości i zwiększenia ich łamliwości. Nieuchronnym skutkiem nieleczonej lub źle leczonej osteoporozy, są złamania patologiczne. Mogą one być przyczyną ciężkiego kalectwa, a nawet zgonów. Szacuje się, że w Polsce każdego roku dochodzi do ponad 2600 tysięcy nowych złamań osteoporotycznychii, wynikających z utraty masy oraz pogorszenia architektury kostnej. Szerokie zastosowanie denosumabu jest szansą na znaczne podniesienie komfortu życia pacjentów i zmniejszenie kosztów społecznych, związanych z powikłaniami choroby.

Dotychczas w Polsce refundowane były jedynie preparaty z grupy doustnych bisfosfonianów (alendronian i risedronian). Niestety, rygorystyczne zalecenia dotyczące przyjmowania tych leków oraz częste przypadki złego tolerowania terapii sprawiają, że po upływie roku jedynie 42% pacjentów ją kontynuujeix. Decyzja Ministerstwa Zdrowia, rozszerzająca listę leków refundowanych o denosumab, daje szansę na poprawę standardu leczenia osteoporozy w Polsce.

Lek Prolia® (denosumab) stosowany podskórnie raz na pół roku efektywnie zapobiega złamaniom, przy jednoczesnym zachowaniu korzystnego profilu bezpieczeństwa i wygody stosowania dla pacjentów, co jest kluczowym warunkiem kontynuowania terapii w chorobach przewlekłych. Nowa jakość leczenia, a przede wszystkim poprawa jakości życia pacjentów, jakie umożliwia Prolia® zostały zauważone przez ekspertów medycznych i przedstawicieli środowisk pacjenckich. Lek otrzymał nagrodę w konkursie Innowacje dla Zdrowia w styczniu 2012 roku. Nie było to pierwsze wyróżnienie dla denosumabu. W 2010 roku Prolia® została wyróżniona prestiżową nagrodą SCRIP przyznawaną przez międzynarodowe środowisko medyczne w kategorii Najlepszy Nowy Lek, a w 2011 otrzymała nagrodę lekarzy rodzinnych Prix Galien Award.

Skuteczność i bezpieczeństwo

W badaniu klinicznym FREEDOM lek Prolia® wykazał wysoką skuteczność w kontekście ochrony przed złamaniami bliższego końca kości udowej. Udowodniono, iż po 3 latach stosowania lek zmniejszał ryzyko względne złamań bliższego końca kości udowej o 40%ii. Częstość występowania tych złamań rośnie wykładniczo wraz z wiekiem . U kobiet po 75. roku życia, w leczeniu których zastosowano lek, Prolia® zmniejszyła o 62% ryzyko względne złamań bliższego końca kości udowejiii. Bezpieczeństwo leku Prolia® oceniano w ramach 5-letnich badań klinicznych, które objęły łącznie ponad 10 000 kobiet po menopauzie z osteoporozą lub małą masą kostną. Lek Prolia® był ogólnie dobrze tolerowanyiii.

Preferencje pacjentów

Same pacjentki również doceniają lek Prolia®. Kobiety biorące udział w badaniach DECIDE i STAND w 2009 roku, po 12 miesiącach terapii oceniały swoje preferencje i stopień zadowolenia ze wstrzyknięć podskórnych lub przyjmowania tabletek. Ponad ¾ (77%) z nich preferowało wstrzyknięcia leku raz na 6 miesięcy (czyli sposób, w jaki jest podawany lek Prolia®) w stosunku do przyjmowania tabletek doustnych raz na tydzieńiii.

Więcej informacji udzielają:

Anna Olszewska
Menadżer Komunikacji z Mediami, GlaxoSmithKline
tel. (22) 576 94 76, kom.: 504 110 318
e-mail: anna.a.olszewska@gsk.com

Michał Gierałtowski
Corporate Affairs Associate,
Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.,
Tel.: (22) 581 30 73, kom.: 667 150 061
e-mail: michal.gieraltowski@amgen.com

Więcej informacji:

Wprowadzenie leku Prolia® (denosumab) na polski rynek jest wspólnym przedsięwzięciem dwóch firm – Amgen i GlaxoSmithKline. Amgen, producent leku, lider w dziedzinie biotechnologii i GlaxoSmithKline, lider na polskim rynku farmaceutycznym, nawiązały partnerskie porozumienie w celu zapewnienia dostępu do nowej przełomowej terapii.

Prolia®

Prolia® (denosumab) to pierwsze w pełni ludzkie przeciwciało monoklonalne zarejestrowane w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej. Lek ten został opracowany w laboratoriach firmy Amgen. W 2010 roku Prolia® została zarejestrowana w Unii Europejskiej w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie, u których występuje zwiększone ryzyko złamań, oraz w leczeniu utraty masy kostnej w przebiegu ablacji hormonalnej u mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego, u których występuje zwiększone ryzyko złamań. Prolia® została również zarejestrowana w USA, Kanadzie, Australii oraz w Norwegii, Islandii i Liechtensteine. Prolia® jest podawana w pojedynczym wstrzyknięciu podskórnym, w dawce 60 mg, raz na sześć miesięcy.

Od 1 maja 2012 roku Prolia® została objęta refundacją w Polsce. Dotychczas roczny koszt terapii lekiem Prolia® wynosił około 1800 PLN. Obecnie pacjent poniesie tylko 30% tych kosztów. Oznacza to, że dzienny koszt terapii lekiem Prolia® wynosi ok. 1,5 PLNviii.

Prolia® może być przepisana przez lekarza pacjentkom w wieku powyżej 65 lat ze stwierdzoną pierwotną osteoporozą pomenopauzalną (T-score mniejsze lub równe - 2,5 mierzone metodą DXA), ze złamaniem kręgowym lub złamaniem szyjki kości udowej, po niepowodzeniu leczenia bisfosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nietolerancją) do stosowania doustnych bisfosfonianów.

Więcej informacji na temat leku Prolia® można znaleźć na stronie:
www.prolia.pl

Amgen jest wiodącą firmą biotechnologiczną na świecie. Misją firmy Amgen jest wykorzystywanie najnowszych zdobyczy naukowych dla tworzenia nowoczesnych leków, które nie tylko poprawiają zdrowie, lecz również ratują życie. Przez 30 lat działalności w laboratoriach Amgen odkryto wiele przełomowych terapii. Amgen specjalizuje się w badaniach i wdrażaniu leków biologicznych opartych na technologii rekombinacji DNA. W swoim portfolio ma produkty z obszarów: hematologicznego, onkologicznego, nefrologicznego oraz metabolizmu kości.

W 1991 roku Amgen został wyróżniony przez magazyn Fortune tytułem: Produkt Roku za lek Neupogen®. Magazyn Fortune w 1993 roku umieścił Amgen na swojej liście 500 firm sukcesu. Rok później Amgen otrzymał amerykański Narodowy Medal Technologii. W styczniu 2005 roku magazyn FORBES ogłosił Amgen firmą roku. W 2009 roku Amgen został wyróżniony dwiema prestiżowymi międzynarodowymi nagrodami SCRIP przyznawanymi przez środowisko medyczne. W kategorii: Best New Drug Amgen otrzymał pierwszą nagrodę za produkt Nplate®. Amgen otrzymał również pierwszą nagrodę w kategorii Best Pipeline. W 2011 roku polski oddział Amgen został wyróżniony tytułem Great Place to Work. W tym samym roku Amgen został uznany za drugiego najlepszego pracodawcę w Europie wg Instytutu Great Place to Work.

GlaxoSmithKline (GSK) to jedna z wiodących firm farmaceutycznych na świecie. GSK, wykorzystując swój międzynarodowy innowacyjny potencjał badawczy oraz wytwórczy koncentruje się na dostarczaniu pacjentom nowoczesnych leków i szczepionek, aby poprawiać jakość życia przyszłych pokoleń. GSK w Polsce jest największym zagranicznym inwestorem w branży, posiadającym nowoczesną fabrykę w Poznaniu, która produkuje szeroką gamę produktów na rynek polski oraz kilkadziesiąt rynków światowych. GlaxoSmithKline, w zgodzie ze swoją misją, nie tylko opracowuje i dostarcza innowacyjne produkty farmaceutyczne, ale także działa w obszarze edukacji zdrowotnej. GlaxoSmithKline zatrudnia w Polsce ponad 1600 osób. W 2009 roku firma została uhonorowana tytułem Great Place to Work, a w 2010 znalazła się na pierwszym miejscu w konkursie Idealny Pracodawca Universum Professional Survey w kategorii Medycyna i Farmacja. W 2010 oraz 2012 roku firma GSK zajęła także pierwsze miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm Dziennika Gazeta Prawna (sektor farmaceutyczny i medyczny). GlaxoSmithKline jest również laureatem nagrody za Najlepszy Debiut w konkursie Raporty Społeczne 2011 organizowanym przez FOB, PwC i CSR Consulting.

_________________________________
i IOF osteoporosis Fact Sheet, 1; http://www.dolcera.com/wiki/images/Osteoporosis_factsheet.pdf
ii Sambrook P i wsp. Lancet. 2006;367:2010-2018.
iii Cummings SR i wsp. N Engl J Med. 2009;361:756-765.
iv Sambrook P i wsp. Lancet. 2006;367:2010-2018.
v Prolia® Charakterystyka Produktu Leczniczego.
vi Cummings SR i wsp. N Engl J Med. 2009; 361:756-765.
Miller P i wsp. J Bone Miner Res. 2009;24 (Suppl 1). Adres strony internetowej:
http://www.asbmr.org/Meetings/AnnualMeeting/AbstractDetail.aspx?aid=1cf516b5-29be-4edf-
b1ed-7fa92b4f2031 19 października 2009.
Brown JP i wsp. J Bone Miner Res. 2009;24:153-161.
Kendler DL i wsp. J Bone Min Res. 2010;25:72-81.
Bone HG i wsp. J Clin Endocrinol Metab. 2008;93:2149-2157
vii Kendler DL i wsp. Osteoporos Int. 2010;21:837-846.
viii Załącznik nr 1 do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2012 r.
ix Michał Wąsowski, Ewa Marcinowska-Suchowierska, „Przyczyny niepowodzeń farmakologicznej terapii
chorób przewlekłych ze szczególnym uwzględnieniem osteoporozy” http://www.czytelniamedyczna.pl/2715,przyczyny-
niepowodzen-farmakologicznej-terapii-chorob-przewleklych-ze-szczegolny.html

« Powrót do poprzedniej strony

PL/PR/0010/14

Logowanie dla lekarzy Zgłoś działanie niepożądane

O GSK

Błąd wtyczki Adobe Flash

Pobierz wtyczkę:

Pobierz wtyczkę