GlaxoSmithKline Polska
Powiększ czcionkę Zmień kontrast

Błąd wtyczki Adobe Flash

Pobierz wtyczkę:

Pobierz wtyczkę

LinkedIn

Stała oferta

"Wielkopolskie Warsztaty Wakcynologiczne część  I i II"

Katedra Profilaktyki Zdrowotnej UM w Poznaniu
Kierownik Naukowy – prof. dr hab. med. Jacek Wysocki

Celem kształcenia jest podnoszenie kwalifikacji lekarzy w zakresie profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem szczepień ochronnych – przekazanie aktualnej wiedzy na temat realizacji Programu Szczepień Ochronnych przy pomocy szczepionek skojarzonych, możliwości zapobiegania ospie wietrznej, biegunkom o etiologii rotawirusowej, wirusowego zapalenia wątroby typu A i B, grypy oraz szczepień dzieci z niedoborami odporności;

Uczestnikom prezentowany jest Kalendarz Szczepień, obowiązujący w 2007 r oraz dyskutowane są ciekawe przypadki;

Liczba punktów edukacyjnych: 5


"Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży część  I i II"


Zakład Epidemiologii Katedry Medycyny Społecznej UM w Poznaniu
Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej I Katedry Pediatrii AM w Poznaniu
Kierownik naukowy – Prof. UM dr hab. med. Alicja Krzyżaniak

Celem kształcenia jest zapoznanie lekarzy z aktualną wiedzą na temat przyczyn nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży, leczenia farmakologicznego nadciśnienia oraz postępowania diagnostycznego z dziećmi i młodzieżą z podwyższonym ciśnieniem tętniczym.
Uczestnicy poznają także metody żywienia stosowane w profilaktyce nadciśnienia tętniczego;

Liczba punktów edukacyjnych: 14


"Sepsa"


Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Poznaniu
Kierownik Naukowy – dr hab. med. Paweł Sobczyński

Celem kształcenia jest zapoznanie lekarzy ze współczesną wiedzą na temat rozpoznawania i leczenia sepsy, stosowania prawidłowego mianownictwa oraz znajomości kryteriów rozpoznawania jako sposobu wdrożenia prawidłowego leczenia i tym samym zmniejszenia śmiertelności w tej ciężkiej chorobie;

Liczba punktów edukacyjnych: 3


"Spirometria w praktyce lekarza POZ"


Katedra i Klinika Ftyzjopneumonologii UM w Poznaniu
Kierownik naukowy – prof. dr hab. med. Halina Batura - Gabryel

Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników z metodami wykonywania badania spirometrycznego, interpretacją wyników badań, rodzajami sprzętu wykorzystywanego do przeprowadzania badań, stosowaną terminologią;
W części praktycznej kursu uczestnicy wykonują badanie spirometryczne pod kierunkiem wykwalifikowanego personelu medycznego;

Liczba punktów edukacyjnych: 5


"Jak przekazać rodzicom wiedzę na temat szczepień ochronnych"

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Specjalistycznego ZOZ Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
Wykładowcy: dr n med. Ilona Małecka; lek. med. Joanna Stryczyńska - Kazubska

Celem kursu, przygotowanego dla pielęgniarek, jest zapoznanie uczestników z aktualnym programem szczepień ochronnych – obowiązujących i zalecanych w pierwszych 2 latach życia oraz szczegółowe omówienie przebiegu chorób zagrażających , takich jak krztusiec ,zakażeń HiB, pneumokokowych, meningokokowych, rotawirusowych;


"Warsztaty Pulmonologiczne "


Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej UM w Poznaniu
Kierownik naukowy – prof. UM dr hab. med. Anna Bręborowicz

Warsztaty Pulmonologiczne organizowane są od 1998 r – 2x w roku – zwykle w maju i październiku, skierowane do specjalistów pulmonologów i alergologów Wielkopolski, poświęcone różnym tematom z zakresu pulmonologii i alergologii, np. mukowiscydoza, gruźlica wieku rozwojowego, diagnostyka inwazyjna i nieinwazyjna astmy oskrzelowej, astma a alergiczny nieżyt nosa, badania czynnościowe układu oddechowego i inne;

Liczba punktów edukacyjnych: 5


"Profilaktyka raka szyjki macicy"


Katedra Profilaktyki Zdrowotnej UM w Poznaniu
Kierownik Naukowy – prof. dr hab. med. Jacek Wysocki

Rak szyjki macicy jest drugim co do częstości występowania nowotworem u kobiet na świecie, a pierwszym w krajach rozwijających się. Celem kursu, przygotowanego dla lekarzy ginekologów i lekarzy rodzinnych jest zapoznanie uczestników z epidemiologią zakażeń HPV, typami wirusa HPV, skutecznym programem badań przesiewowych i korzyściami wynikającymi z jego wdrożenia oraz efektami, jakie dostarczy w przyszłości połączenia cytologii i szczepienia przeciwko zakażeniu wirusem HPV, które może zmniejszyć wysoką umieralność kobiet na raka szyjki macicy.


"Zasady terapii inhalacyjnej u dzieci - Nebulizacja "

Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej UM w Poznaniu
Kierownik naukowy – prof. UM dr hab. med. Anna Bręborowicz

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodą  nebulizacji jako rodzajem terapii inhalacyjnej o szczególnym znaczeniu w pediatrii i leczeniu szpitalnym z uwagi na prostotę techniki inhalacji z eliminowaniem wymogu koordynacji manewrów oddechowych i unikalną możliwością stosowania dużych dawek leków; Uczestnicy kursu poznają także rodzaje nebulizatorów, ich zalety i wady oraz wytyczne dotyczące wyboru inhalatora;

Szkolenie obejmuje także ćwiczenia praktyczne.

Liczba punktów edukacyjnych: 4


"Profilaktyka Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej"

Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom możliwości farmakologicznego zapobiegania Żylnej Chorobie Zakrzepowo-Zatorowej, dotykającej znaczny odsetek społeczeństwa w Polsce, a także leczenia w różnych fazach choroby.


"Gruźlica – choroba, o której nie można zapominać"

Katedra i Klinika Ftyzjopneumonologii UM w Poznaniu
Kierownik naukowy – prof. dr hab. med. Halina Batura - Gabryel

Liczba punktów edukacyjnych: 3

Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom epidemiologii, diagnostyki i leczenia gruźlicy płuc oraz prezentacja diagnostyki obrazowej tej nadal groźnej choroby;

Szkolenie obejmuje również prezentację przypadków klinicznych;


"Szczepienia ochronne – kwalifikacja, przeciwwskazania i niepożądane odczyny poszczepienne"

Katedra Profilaktyki Zdrowotnej UM w Poznaniu
Kierownik Naukowy – prof. dr hab. med. Jacek Wysocki

Liczba punktów edukacyjnych: 2

Celem kursu , skierowanego do lekarzy i pielęgniarek ,jest zapoznanie uczestników z ogólnymi zasadami prowadzenia szczepień ochronnych, skutecznością szczepień, wskazaniami i przeciwwskazaniami do szczepień oraz niepożądanymi odczynami poszczepiennymi;

 

Jakie tematy byłyby dla Ciebie interesujące?
Napisz do nas

Data ostatniej modyfikacji: 2013-07-19

PL/PR/0010/14

Logowanie dla lekarzy Zgłoś działanie niepożądane

O GSK

Błąd wtyczki Adobe Flash

Pobierz wtyczkę:

Pobierz wtyczkę